Terapie probíhá:

 • klasickou ambulantní formou – klient dochází na pravidelné terapie nebo konzultace do naší ambulance
 • v domácím prostředí klienta – ve vybraných případech, kdy se klient z důvodu např.závažného zdravotního stavu nemůže dostavit k nám do ambulance, docházíme k němu domů
 • intenzivní rehabilitační pobyty – dlouhodobé pobyty v délce obvykle dvou až tří týdnů s intenzivním cvičením jednou až dvakrát denně

Rozsah péče

 

 • Nedonošené (předčasně) narozené dítě
 • Centrální koordinační porucha či dětská mozková obrna
 • Asymetrie ve vývoji motoriky
 • Parézy brachiálního plexu poporodní, posttraumatické, postinfekční etiologie
 • Parézy periferních nervů jakékoliv etiologie
 • Vrozená či získaná postižení centrálního nervového systému (meningomyelokély, meningoencefalitidy)
 • Traumatická nebo hypoxická poškození mozku
 • Svalová onemocnění (svalové dystrofie)
 • Respirační onemocnění (asthma bronchiale, recidivující katary horních cest dýchacích, cystická fibróza)
 • Stavy po úrazech a operacích
 • Posturální poruchy – skolióza, vadné držení těla, M. Scheuermann
 • Bolestivé stavy páteře a kloubů
 • Vývojové vady kloubů (dysplazie kyčelního kloubu), artrogrypóza

 • Bolesti a blokády zad a žeber
 • Problematika pánevního dna
 • Bolesti a blokády velkých kloubů
 • Cévní mozková příhoda
 • Traumatická a posthypoxická postižení mozku

 • prevence a kompenzace jednostranné nebo nadměrné pohybové zátěže
 • akutní sportovní úrazy

Rozsah péče

Děti

 • Nedonošené (předčasně) narozené dítě
 • Centrální koordinační porucha či dětská mozková obrna
 • Asymetrie ve vývoji motoriky
 • Parézy brachiálního plexu poporodní, posttraumatické, postinfekční etiologie
 • Parézy periferních nervů jakékoliv etiologie
 • Vrozená či získaná postižení centrálního nervového systému (meningomyelokély, meningoencefalitidy)
 • Traumatická nebo hypoxická poškození mozku
 • Svalová onemocnění (svalové dystrofie)
 • Respirační onemocnění (asthma bronchiale, recidivující katary horních cest dýchacích, cystická fibróza)
 • Stavy po úrazech a operacích
 • Posturální poruchy – skolióza, vadné držení těla, M. Scheuermann
 • Bolestivé stavy páteře a kloubů
 • Vývojové vady kloubů (dysplazie kyčelního kloubu), artrogrypóza

Dospělí

 

 • Bolesti a blokády zad a žeber
 • Problematika pánevního dna
 • Bolesti a blokády velkých kloubů
 • Cévní mozková příhoda
 • Traumatická a posthypoxická postižení mozku

Sportovci

 • prevence a kompenzace jednostranné nebo nadměrné pohybové zátěže
 • akutní sportovní úrazy