Náš tým

Náš tým tvoří jak služebně starší fyzioterapeuté s mnoholetými zkušenostmi z mnoha různých pracovišť, tak mladší kolegové s progresivním tahem na branku, spoustou nových a neotřelých nápadů a inovací.

Oproti jiným pracovištím se neustále vzděláváme jednak ve všeobecných tématech, tak abychom byli v případě nenadálých událostí navzájem zastupitelní, a jednak v rámci našich specializací. Mladší kolegy vedeme po odborné stránce, na jejich práci pravidelně dohlížíme formou supervizí u jednotlivých klientů i odborným rozborem a diskuzí v rámci týmových porad.

Na našem pracovišti se o Vás postarají:

Mgr. Veronika Kristková

vedoucí fyzioterapeutka
spolumajitelka a jednatelka společnosti

Zakladatelka Fyzio Beskyd s.r.o. se ve své praxi zaměřuje zejména na problematiku nohou a poruch chůze, jak dětí tak dospělých. Díky praxi na mnoha různých pracovištích (FN Ostrava, FN Olomouc, SLL Janské lázně) má široký přehled o různých vadách od těch nejjednodušších po ty nejzávažnější neurologické a ortopedické vady. Je absolventkou mnoha odborných kurzů zaměřených zejména na neurologickou problematiku - př. Bobath koncept v pediatrické praxi, Baby Bobath, Bobath koncept dospělých, Priprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF), Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS), Respirační fyzioterapie, Neurovývojová stimulace (NVS) a mnohé další.

Je spoluautorkou vlastního vzdělávacího programu Dětská noha z pohledu fyzioterapeuta.

Mgr. Tomáš Zemánek

zástupce vedoucího fyziotearpeuta
spolumajitel a jednatel společnosti

Další ze zakladatelů Fyzio Beskyd s.r.o. se již od prvopočátku své terapeutické praxe zaměřuje především na miminka a velmi malé děti. Díky praxi ve FN Olomouc má zkušenosti i s péčí o nedonošené děti, specializuje se především na ranou diagnostiku pomocí Prechtlovy metody. Ve své více než 20 leté praxi používá jak Vojtovu metodu, tak zejména Bobath a Baby Bobath koncept. Pomáhá dětem s neurovývojovým hendikepem (např.dětská mozková obrna), poruchami typu dyspraxie nebo sensorické a percepční poruchy a to zejména díky konceptu Neurovývojové stimulace (NVS).

Díky svým koníčkům (vysokohorská turistika, běh, lezení) dokáže poradit i sportovcům, ať už hobíkům nebo profíkům, používá přitom Dynamickou neuromuskulární stimulaci (DNS), zejména její speciální sportovní odnože (např. Běžecký speciál), je certifikovaným DNS trenérem.

Alena Lednická

fyzioterapeutka

Zkušená fyzioterapeutka s více než 20 letou praxí v jedné z největší fakultních nemocnic (Fakultní nemocnice v Ostravě). 

Za dobu své praxe absolvovala nespočet odborných kurzů a školení, mezi ty největší patří Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS), Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF), Měkké a mobilizační techniky, Neurovývojová stimulace (NVS), Viscerální terapie, Dětská noha z pohledu fyzioterapeuta (náš kurz) a mnohé další.

Její doménou jsou především klienti s ortopedicko traumatologickou problematikou, spolupracuje s mnoha vyhlášenými ortopedy a traumatology v regionu.

Díky svému aktivnímu přístupu je rovněž vyhledávána aktivními sportovci, je certifikovnou DNS trenérkou.

Podílá se na školení Dětská noha z pohledu fyzioterapeuta.

Bc. Veronika Šnellyová

fyzioterapeutka

Všestranná fyzioterapeutka, která se u nás věnuje dětem i dospělým. Její doménou je zejména problematika vadného držení těla, skolióz a s tím spojených problémů, jako jsou třeba ploché nohy nebo vbočený palec (hallux valgus). Poradí vám nejen, jak máte sedět, stát a chodit, jak si upravit pracovní a domácí prostředí, ale také bude schopna vám udělat vložky do bot na míru.

Ve své praxi čerpá nejen z poznatků získaných v průběhu studia na Ostravské univerzitě, ale také například z kurzu Neurovývojové stimulace (NVS), seminářů Hypermobilita nebo Bipedální & quadrupedální lokomoce v terapii posturálních poruch a skolióz.

facebook-squareangle-down