Online konzultace

Pro klienty, kteří se z různých důvodů nemohou k nám dostavit osobně, nabízíme možnost konzultovat jejich zdravotní stav i na dálku - online.

Nejčastěji využíváme pro tuto formu konzultací platformu Zoom. Po objednání služby a zaplacení zálohy, Vám pošleme do mailu odkaz.

Jako další možnost se nabízí konzultace přes WhatsApp.

Před samotnou konzultací potřebujeme o Vás a Vašem zdravotním stavu znát co nejvíce informací. Proto prosím zašlete veškeré lékařské zprávy dopředu na manazer@fyziobeskyd. Pokud budeme konzultovat malé dítě, natočte jeho spontánní pohybovou aktivitu na krátká videa a zašlete je přes Úschovnu nebo jiné úložiště na stejnou emailovou adresu.

V případě spíše všeobecných dotazů týkajících se například výběru vhodné židle, kočárku, nosítka nebo aktovky, zodpovíme je rádi buď to prostřednictvím mailu nebo telefonicky.

Mějte, prosím, na paměti, že čím vzdálenější formu komunikace zvolíme, tím méně specifičtější můžeme být a osobní kontakt nám technologie byť sebelepší nikdy nezprostředkuje nebo nenahradí.

facebook-squareangle-down