Modelace stélek

Před samotnou výrobou stélek je nutno klienta vyšetřit na podskopu, pedobarografické plošině a případně pomocí specifických testů.

Vyšetření na podoskopu zahrnuje stoj na speciální prosklené desce, na které je vidět obrys Vašich nohou, místa kontaktu a zatížení, případné otlaky.

Na pedobarografické plošině vyšetřujeme statiku (stoj) a dynamiku (chůzi). Plošina nás informuje o tom, jak a kde Vaše nohy zatěžujete a jakým způsobem probíhá u Vás dopad, odval a odraz chodidla při chůzi.

Specifické testy nám řeknou něco o tom, jak Vaše nohy klení a tlumí.

Samotná modelace stélky pak zahrnuje výběr vhodné stélky, její doplnění o korekční prvky a termoplastickou úpravu a zapracování do obuvi.

Při kontrole, která se odehrává zhruba za 2 - 3 měsíce, pak vše znovu vyšetříme a stélky znova upravíme.

Ceny samotných stélek se liší v závislosti na věku klienta a typu stélky.

Mějte na paměti, že stélky, pokud jsou nutné, jsou pouze důležitým doplňkem terapie a nikdy nemohou nahradit pohybovou terapii nebo samy o sobě vyřešit Váš problém.

closefacebook-squarephonebarsangle-downenvelope-square