Intenzivní pobyty

Pro klienty ze vzdálenějších míst naší země nebo ze zahraničí, pro klienty po operačních zákrocích nebo pro stálé klienty, kteří chtějí vidět rychlejší a větší progres v terapii, nabízíme dlouhodobé intenzivní rehabilitační pobyty.

Jedná se o zpravidla 2 až 3 týdenní souvislou terapii, každý den v trvání 1 nebo 2 hodiny. (Terapie probíhá pouze v pracovní dny). Protože preferujeme aktivní přístup ke klientovi, je náplní intenzivního pobytu v prvé řadě cvičení - aktivní pohybová terapie. Naše "intenzivky" neobsahují pasivní procedury jako je nahřívání a masáže, věnujeme se spíše nácviku sebeobslužných dovedností, tréninku chůze a pod.

Vzhledem k enormnímu zájmu o tuto formu terapie, je třeba se na ni objednat s dostatečným předstihem, nejlépe 3 až 6 měsíců dopředu. V případě, že zatím nejste našimi klienty, je nutné před absolvováním intenzivního pobytu podstoupit vstupní konzultaci. 

Informace o ceně, termínech a storno podmínkách Vám poskytne manažerka provozu na manazer@fyziobeskyd.cz nebo v pracovní dny mezi 8 a 11 na telefonu 774 138 590.

facebook-squareangle-down