Fyzioterapeutická ambulance Fyzio Beskyd s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, které vzniklo 14. 11. 2013. Ordinace se nachází ve Frýdku-Místku (městská část Frýdek) blízko Kulturního domu Frýdek na adrese Heydukova 3502. Odborný personál zabezpečují vysoce kvalifikovaní fyzioterapeuti – senior terapeutka, vedoucí fyzioterapeutka a jednatelkaspolečnosti Mgr. Veronika Kristková, senior terapeut a jednatel společnosti Mgr. Tomáš Zemánek a junior terapeutka Mgr. Marie Kalmanová.

V našem zařízení se specializujeme zejména na dětskou rehabilitaci již od novorozeneckého a kojeneckého věku, dále poskytujeme péči mladistvým, sportovcům a všem, kteří přistupují aktivně a zodpověděně ke svému zdraví.

Díky našim zkušenostem získaným na řadě kurzů a na předchozích pracovištích jsme schopni zajistit odbornou péči pro široké spektrum pacientů. Pracujeme s nedonošenými dětmi, s dětmi s centrální koordinační poruchou, dětskou mozkovou obrnou, posturálními dysfunkcemi, respiračními onemocněními, s pacienty po úrazech, operacích, cévních mozkových příhodách atd.

Pro aktivně sportující děti i dospělé poskytujeme individuální speciální programy zaměřené na kompenzaci asymetrické či jednostranné zátěže.

Pro naše klienty nabízíme terapii klasickou ambulantní formou, v domácím prostředí klienta nebo formou dlouhodobých pobytů s intenzivní terapií.

Aplikujeme formy fyzikální terapie – elektroléčbu, terapeutický ultrazvuk, kombinovanou elektroléčbu a magnetoterapii.

Kromě pohybové a fyzikální terapie zajišťujeme konzultace a odborné poradenství v oblasti ergonomie a při výběru prostředků pro vertikalizaci a lokomoci. Spolupracujeme s dodavateli ortopedických a kompenzačních pomůcek a vozíků a na vaši žádost zprostředkujeme možnost vyzkoušení jejich produktů.

Naše pracoviště nabízí praktické stáže jak pro studenty fyzioterapie a příbuzných oborů, tak pro již vystudované pracující terapeuty, kteří si chtějí rozšířit přehled a zjistit, jak pracují odborníci na jiných pracovištích.

V našem zařízení Fyzio Beskyd se o vás starají:

Mgr. Veronika Kristková

Senior terapeutka, vedoucí fyzioterapeutka
Absolventka magisterského oboru Fyzioterapie na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.

Specializuje se na problematiku nohou dětí i dospělých a vše s tím související – obouvání, barefoot, ortézy, vložky, cvičení pro ploché nohy, sensorická stimulace a mnoho dalšího. Vede kurzy pro odbornou i laickou veřejnost – www.detskanoha.cz.

Mgr. Tomáš Zemánek

Senior terapeut, zástupce vedoucího fyzioterapeuta
Absolvent magisterského oboru Klinická kineziologie a kinezioterapie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Specializuje se na dětské pacienty od novorozeneckého a kojeneckého věku, předčasně narozené a nedonošené děti. Zabývá se dětmi s plagiocefalií, asymetrií a ranými odchylkami psychomotorického vývoje. Vede kurzy na toto téma pro odbornou i laickou veřejnost – www.babyhandling.cz.

Mgr. Marie Kalmanová

Junior terapeutka
Absolventka magisterského programu Fyzioterapie na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Specializuje se na problematiku držení těla u dětí i dospělých, bolestí zad dospělých a problematiku pánevního dna.