Nabídka služeb

V rámci našich služeb fyzioterapie nabízíme vstupní, kontrolní a online konzultace, pravidelné, intenzivní a domácí terapie. Před terapií je vždy nutné projít vstupní konzultací.

Konzultace

Na konzultacích zjistíme vaše potřeby, váš stav a stanovíme cíl terapie.
Vstupní konzultace:

Jedná se o komplexní vyšetření funkčního stavu nového klienta, nebo klienta, který již déle než rok není v naší péči. Trvá 1 hodinu. Na konci je stanoven návrh struktury terapie.

Více o vstupní konzultaci
Kontrolní konzultace:

Jedná se o vyšetření stávajícího klienta kde zhodnotíme, jak se jeho stav od poslední návštěvy změnil. Probereme vývoj zdravotního stavu a cviky, které klient naposledy obdržel.

Více o kontrolní konzultaci
Online konzultace

Pro klienty, kteří se nemohou dostavit, nabízíme kromě vyšetření v ordinaci i konzultace dálkovou formou: nejčastěji na platformě Zoom, případně i telefonicky, e-mailem či přes Whatsapp.

Více o online konzultaci

Terapie

Náš tým provádí terapii v rámci terapeutických jednotek v rámci pravidelné, intenzivní či domácí terapie.
Pravidelná terapie:

Pokud na konzultacích zjistíme potřebu pravidelného cvičení pod dohledem fyzioterapeuta, máte možnost objednat si pravidelnou terapii obsahující 5 terapeutických jednotek. Probíhá 1x za týden či 1x za 14 dní.

Více o pravidelné terapii
Intenzivní terapie:

Pro vzdálené klienty, nebo pro klienty po operačních zákrocích či v případě potřeby rychlejšího pokroku nabízíme 2 až 3 týdenní souvislou terapii, která trvá 1 až 2 hodiny denně po dané období.

Více o intenzivní terapii
Domácí terapie:

Primárně těžce mobilním až imobilním klientům nabízíme terapii v domácím prostředí, kdy náš terapeut přijede za klientem, kde se po úvodní konzultaci stanoví další postup.

Více o domácí terapii

Nejčastěji používané metody fyzioterapie:

Baby Bobath
Bobath koncept pro dospělé
Neurovývojová stimulace
Dynamická neuromuskulární stabilizace
Terapie skolióz dle Dr. Pallové
Terapie dle Ludmily Mojžíšové
Spiral Dynamic
Prechtlova metoda
Proprioceptivní Neuromuskulární Facilitace
Bazální programy a podprogramy Jarmily Čápové
Podiatrická úprava stélek Formthotics

Ceník služeb

Prohlédněte si náš ceník konzultací, terapií i dalších služeb. Nejsme partnerem žádné ze zdravotních pojišťoven, veškeré konzultace a terapie jsou placeny klientem.
Zobrazit ceník fyzioterapeutických služeb

Pro koho je terapie určena:

FYZIO BABY

nedonošené předčasně narozené děti
polohové deformity hlaviček – deformační plagiocefalie a brachycefalie
asymetrie ve vývoji
poradna psychomotorického vývoje
opoždění vývoje
handling
KISS syndrom
dráždivé děti

FYZIO DĚTI

vadné držení těla
skolióza
ploché nohy
valgózní kotníky
dětská mozková obrna
svalové dystrofie
vrozené vývojové vady
genetické a metabolické vady a vzácné syndromy
dechové (respirační) vady a problémy
dyspraxie, sensorické a percepční poruchy

FYZIO SPORT

prevence zranění
řešení akutních problémů
zvyšování výkonnosti
kompenzační a doplňkové aktivity
zlepšení techniky

FYZIO NOHY

ploché nohy dětí i dospělých
problémy s příčnou i podélnou klenbou nohy
hallux valgus
valgózní kotníky
bolesti nohou
vrozené vady nohy
vtáčení špiček
problémy a poruchy chůze
výběr vhodných bot
barefoot

FYZIO ZÁDA

vadné držení těla
skolióza
bolesti zad
bolesti páteře
bolesti hlavy
škola zad
ergonomie sedu
cvičení pro zdravá záda
úprava pohybových stereotypů

FYZIO PROFI

kurzy pro odborníky – fyziobeskyd-edu.cz
přednášky a workshopy pro laiky
publikační činnost
stáže
odborné praxe
odborné konzultace a supervize
pedagogická činnost – výuka na OSU a UPOL
spolupráce s univerzitami v ČR i v zahraničí
tagsfacebook-squareangle-down