Chůze

Kategorie: |
Štítky:
3 minut čtení

Chůze je jedním z nejpřirozenějších pohybových projevů člověka. Poruchy chůze se objevují jak u dětí, tak u dospělých. Jejich příčiny mohou být různé. U dětí se většinou jedná o poruchu motorického vývoje, u dospělých jde spíše o následek úrazu či nemoci. V každém případě jakékoliv porušení chůze znamená pro člověka výrazné omezení. Dnešní fyzioterapie má mnoho možností, jak tento nepříznivý stav změnit.

Chůze dětí

Vývoj pohybových vzorů u člověka probíhá nejintenzivněji v 1. roce života. Tento proces se nazývá motorická ontogeneze. Na jeho pomyslném vrcholu pak stojí schopnost samostatné bipedální lokomoce chůze po dvou nohách. Proto, aby byl chůzový mechanismus kvalitní, je třeba, aby proběhl kvalitně také předchozí vývoj. Dítě by mělo projít všemi etapami ontogeneze v určitém časovém sledu a v určité kvalitě.

Dítě tímto procesem prochází postupně tak, jak dozrává jeho centrální nervový systém, který celý proces řídí. Je tedy zbytečné a v některých případech až škodlivé vývoj předbíhat a pohybové dovednosti dítěti usnadňovat. Rodiče by například neměli vodit dítě za ruce, používat různá chodítka či jiné opěrné pomůcky, pokud ještě samo nechodí. Zdravé, normálně se vyvíjející dítě by se mělo motorické dovednosti naučit samo.

Pokud u vašeho dítěte vývoj neprobíhá tak, jak by měl, je vhodné navštívit erudovaného dětského fyzioterapeuta. Ten by měl být schopen posoudit, jak vývoj probíhá a navrhnout komplexní terapii. Není možné zaměřit se jen na chůzi jako takovou, terapeut vždy pracuje i na dílčích pohybových vzorech. Může vám také doporučit pomůcky pro chůzi – chodítko, berle či hole. Jestliže chůze nebude možná, pomůže vám vybrat kvalitní kočár nebo vozík.

Chůze dospělých

Také u dospělých se můžeme setkat s poruchami chůze. Většinou je jejich příčinou náhlý úraz, operace či onemocnění. Dospělý člověk je pak nejen sociálně izolovaný, ale stává se také najednou závislý na druhých. Proto i v tomto případě je nutná kvalitní rehabilitace. Stejně jako u dětí pracuje terapeut nejen na zlepšení celého mechanismu chůze, ale věnuje se nácviku a zkvalitnění jednotlivých jejích částí. U složitějších poruch můžeme využívat některé moderní pomůcky jako je například Lokomat nebo Up n' Go. Fyzioterapeut opět může doporučit některou z pomůcek nebo vhodný typ vozíku.

Chůze pro zdraví

Pravidelná aktivní chůze může být přínosem i pro zdravé jedince. Jako každý aerobní pohyb (pohyb za dostatečného přísunu kyslíku) přispívá ke zvýšení kondice a pomáhá aktivovat imunitní systém. Při chůzi se zvyšuje prokrvení mozku a tím zlepšuje jeho funkce. Vyplavují se endorfiny – hormony dobré nálady, redukuje se stres. Chůze je tedy považována za dobrou alternativu pro ty, kteří nechtějí nebo nemohou běhat. A pokud vám obyčejná procházka v parku nebo po horách nevyhovuje, můžete zkusit třeba Nordic Walking nebo H.E.A.T.

Závěrečná doporučení

  • Vývoj chůze u zdravých dětí je proces, je zbytečné jej urychlovat. Pro zdravé děti platí nevodit za ruce a nepoužívat chodítka, pokud samy nechodí.
  • Chůzový mechanismus musí mít určitou kvalitu. Ta je z velké části dána kvalitou předchozího vývoje. Jestliže se vaše dítě opožďuje ve vývoji, je dobré vyhledat erudovaného fyzioterapeuta. Čím dříve, tím lépe.
  • Chůze je složitý proces, proto její terapie vyžaduje komplexní přístup. Nečekejte, že s vámi bude terapeut jen procvičovat chůzi. Kvalitní terapeut by měl pracovat na všech komponentách a kvalitách chůze.
  • Vyberte spolu s terapeutem kvalitní pomůcku pro chůzi. Usnadní vám život.
  • Po přečtení článku se běžte projít.

Sdílet článek

NApsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

facebook-squarefacebookenvelopelinkedinangle-downxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting