Handling

Kategorie:

Handling je způsob, jak se dítěte dotýkat a manipulovat s ním během každodenních aktivit. Důležité je dodržovat určitá pravidla tak, aby byl podporován zdravý vývoj. U dětí nemocných, postižených nebo s vývojovým opožděním je handling součástí terapie.

„Léčení je handling a handling je léčení.“ — Bertha Bobath

Co je to handling

Slovo handling (čti hendlin) je odvozeno z anglického slova handle = zacházet, manipulovat s něčím. Handling v širším významu znamená jakoukoliv manipulaci s dítětem v rámci běžných denních činností, jako je například chování, nošení, kojení, krmení, umývání, oblékání a další. U větších dětí je handling možno zapojit i při hře nebo pohybových aktivitách. Je možné jej používat jak u zdravých, tak u nemocných nebo postižených dětí. V obou případech je nutné dodržovat jisté zásady, abychom podporovali správný vývoj.

Zásady handlingu

 • Žádné nevhodné pohybové vzory – všechny pohyby by měly být stejné jako pohyby u zdravých dětí.

 • Správná míra dopomoci – k provedení požadované činnosti by mělo dostat dítě pouze tolik dopomoci, kolik je nezbytně nutné.

 • Správné držení těla neboli alignment (čti elainment) – během aktivit bychom měli zachovávat napřímení osy trupu a správné postavení jednotlivých částí těla vůči sobě navzájem.

 • Mobilní přenos zatížení – u všech činností by měl pacient přenášet aktivně zatížení z jedné strany na druhou.

Handling v terapii

Tato pravidla využívá jeden z hlavních konceptů dětské rehabilitace – Bobath koncept. Terapie se odehrává v rámci handlingu za použití různých technik. Péče o pacienta probíhá 24 hodin v rámci týmové spolupráce. Všichni členové týmu jsou zaučeni ve správném handlingu vhodném pro konkrétního pacienta. Vzhledem k tomu, že i domácí prostředí má nezanedbatelný vliv na vývoj dítěte, musí být instruováni i rodiče.

Cíle handlingu

 • Ovlivnění svalového napětí – terapeut speciálními technikami během handlingu optimalizuje svalové napětí pro provedení zamýšlené činnosti.

 • Správná zkušenost – dítě by mělo pomocí handlingu získat co možná nejkvalitnější pohybové a smyslové zkušenosti.

 • Samostatná aktivita – handling není nikdy pasivní pohybování pacientem. Terapeut by měl umožnit dítěti co možná největší samostatnou aktivitu.

Shrnutí

 • Handling je správná manipulace s dítětem během každodenních aktivit.

 • Je nutné dodržovat jistá pravidla pro podporu fyziologického vývoje.

 • Handling je možno použít u zdravých i nemocných dětí.

 • U dětí s opožděným vývojem je nedílnou součástí terapie.

 • Optimalizuje svalové napětí.

 • Umožňuje dítěti samostatně provést zvolenou aktivitu a tím získat pozitivní zkušenost z pohybu.

Pokud potřebujete zaučit v handlingu, kontaktujte nás nebo certifikovaného Bobath terapeuta v místě vašeho bydliště.

Sdílet článek

Komentáře

2 comments on “Handling”

NApsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

closecalendarfacebook-squarephonetwitterfacebookbarsenvelopelinkedinangle-downxingenvelope-squarepaper-planepinterest-pwhatsappcommenting